Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela.

Nazwa beneficjenta: 
Miasto Szczecinek

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Szczecinek - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Zabytkowy Park Miejski to jedna z największych ozdób  miasta Szczecinek. W najważniejszej swej części założony został w końcu XIX wieku.
 
Realizacja inwestycji pozwoliła na odnowienie wizerunku tego zielonego zakątka miasta. W ramach projektu  - na odcinku od ulicy Lelewela do przedłużenia ulicy Mickiewicza zagospodarowano tereny parkowe, odrestaurowano historyczny układ przestrzenny zabytkowego parku nadjeziornego, wprowadzono nowe obiekty rekreacyjne, przebudowano istniejące ścieżki dla pieszych
i rowerzystów, przeprowadzono renowację linii brzegowej jeziora Trzesiecko.
 
Park jest duży i rozciąga się wzdłuż całej długości Szczecinka. Urzeka licznymi skwerami, rabatami
i alejami spacerowymi. Rośnie w nim m.in. około 2 tys. drzew liczących ponad 100 lat. Jest on jednym z najważniejszych miejsc spotkań mieszkańców miasta. W sezonie letnim, przy okazji imprez plenerowych park zamienia się w wielki plac zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
autor fotografii: Marcin Wilk / www.marcinwilk.pl

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 853 028.48
Wydatki kwalifikowalne: 
2 510 765.06
Dofinansowanie: 
1 255 382.52
w tym UE: 
1 255 382.52
Wkład własny: 
1 255 382.54
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-028/09
Nazwa beneficjenta: 
Miasto Szczecinek
Miejscowość: 
Szczecinek
Kod pocztowy: 
78-400