Budowa infrastruktury turystycznej parku na wyspie łososiowej w Darłowie.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Darłowo - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

W wyniku realizacji projektu powstał nowy produkt turystyczny miasta Darłowo. Dzięki inwestycji dotychczasowo nieużytkowany teren zagospodarowany został na park, w którym można spędzać czas wolny i odpoczywać.
 
W ramach zadania wykonane zostały następujące elementy:
1.Projekt szaty roślinnej;
2. Ciągi pieszo – jezdne;
3. Placyk ogniska z altanką, placyk zabaw dla dzieci, placyki wypoczynkowe przy dróżkach pieszych, altanka parkowa, drewniane konstrukcje dla roślin pnących oraz drewniane stoły z ławkami;
4. Przystań kajakowa przy brzegu Wieprzy;
5.Pozostałe elementy zagospodarowania terenu tj.: ławki parkowe, kosze na śmieci, stalowe osłony drzew, kraty żeliwne pod drzewa, lampy parkowe itp.
 
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności Gminy Darłowo poprzez rozwój infrastruktury turystycznej co bezpośrednio wpłynęło na rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.
 
Obszar który objął projekt to 1,8 ha.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
951 392.69
Wydatki kwalifikowalne: 
883 691.99
Dofinansowanie: 
441 845.99
w tym UE: 
441 845.99
Wkład własny: 
441 846.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-031/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo
Miejscowość: 
Darłowo
Kod pocztowy: 
76-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu