Budowa deptaku w Darłówku Zachodnim - ul. Władysława IV

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Darłowo - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Projekt realizowany przez Gminę Miasto Darłowo pn. Budowa deptaku w Darłówku Zachodnim zakładał zmianę funkcji układu komunikacyjnego. Obecnie ulica Władysława IV-go stanowi deptak rekreacyjny.
 
W ramach prac kolorystycznie wyodrębniony został pas jezdni o szerokości 3,50 m z konstrukcją dla ruchu pojazdów KR-2 natomiast pozostała powierzchnia pasa drogowego posiada konstrukcję odpowiadającą chodnikom wzmocnionym. Pomiędzy pasami chodnika a jezdnią zaprojektowano rynsztok ze światłem – 2 cm, który wykonany został z kostki szlachetnej. Ponadto w celu odprowadzenia wód deszczowych powstała siec deszczowa odprowadzająca ścieki do pobliskiego rowu melioracyjnego.
 
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności Gminy Darłowo poprzez rozwój infrastruktury turystycznej co bezpośrednio wpłynęło na rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców.
 
Powierzchnia obszaru objętego budową wyniosła 2 420 m2

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 467 584.73
Wydatki kwalifikowalne: 
1 383 914.34
Dofinansowanie: 
691 957.16
w tym UE: 
691 957.16
Wkład własny: 
691 957.18
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-032/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo
Miejscowość: 
Darłowo
Kod pocztowy: 
76-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu