Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki w Białogardzie.

Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Wartość ogółem: 
519 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
519 000.00
Dofinansowanie: 
207 599.99
w tym UE: 
176 459.99
Wkład własny: 
311 400.01
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-035/09
Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu