Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Kołobrzeg jako miasto uzdrowiskowe, przyjmuje każdego roku tysiące kuracjuszy, którzy bez odpowiedniej infrastruktury mieli trudności z dotarciem do Ośrodków Wypoczynkowych położonych w Uzdrowiskowej części Kołobrzegu. Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP w ciągu ulic Kolejowej i Norwida znacznie ułatwiła przechodniom przemieszczanie się między częścią uzdrowiskową  i centrum miasta.
 
Dla kuracjuszy doskonałym udogodnieniem jest  zejście z kładki na peron 2 dworca kolejowego w Kołobrzegu, montaż dźwigu osobowego panoramicznego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  przy peronie 2 oraz montaż  dźwigów osobowych przy kładce od strony ulicy Kolejowej i od strony ulicy Norwida.
 
Wiadukt zbudowany na stalowej konstrukcji posiada wygodne, szerokie wejścia i zejścia schodowe oraz bezpieczną asfaltową nawierzchnię o szerokości prawie 5 metrów. Szerokość kładki ma ogromne znaczenie ponieważ jest ona usytuowana w newralgicznym ciągu komunikacji pieszej w bezpośrednim sąsiedztwie z Dworcem PKP i PKS.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 375 517.75
Wydatki kwalifikowalne: 
1 362 588.12
Dofinansowanie: 
681 294.06
w tym UE: 
681 294.06
Wkład własny: 
681 294.06
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-036/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100