Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Żeromskiego a ul. Kochanowskiego w Mielnie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mielno

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Mielno
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Projekt zrealizowany został na działce o nieregularnym kształcie, zlokalizowanej pośrodku osiedla domków jednorodzinnych. Osiedle to stanowi miejsce zakwaterowania znacznej części turystów przebywających w Mielnie.
 
Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Żeromskiego
i Kochanowskiego w Mielnie o powierzchni 2.020 ha na cele rekreacyjne. W ramach projektu
zrealizowane zostały poszczególne zadania:
1) budowa placu zabaw dla starszych dzieci, złożonego m.in. z drewnianego statku (zestaw o wielu możliwościach zabawy), huśtawek, karuzeli, bujaków sprężynowych, tuneli i ścianek do wspinaczki,
2) modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci młodszych polegająca m.in. na wymianie drewnianej palisady znajdującej się wokół placu zabaw.
3) budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 24,00 m x 44 m.
4) budowa boiska do tenisa stołowego o wymiarach: 5,80 m x 9,20 m.
5) budowa chodników i placów o charakterze parkowym.
6) wykonanie nasadzeń z drzew, krzewów oraz pnączy o charakterze krajobrazowym i ozdobnym obejmujących cały obszar parku.
7) budowa oświetlenia parkowego.
8) umieszczenie ławek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych.

Wartość ogółem: 
1 308 490.92
Wydatki kwalifikowalne: 
1 186 496.78
Dofinansowanie: 
593 248.39
w tym UE: 
593 248.39
Wkład własny: 
593 248.39
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-044/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mielno
Miejscowość: 
Mielno
Kod pocztowy: 
76-032