Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - etap II

Nazwa beneficjenta: 
gmina - miasto na prawach powiatu Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
7 811 305.92
Wydatki kwalifikowalne: 
7 811 305.92
Dofinansowanie: 
3 905 652.96
w tym UE: 
3 905 652.96
Wkład własny: 
3 905 652.96
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-047/09
Nazwa beneficjenta: 
gmina - miasto na prawach powiatu Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu