Budowa hali widowiskowo-sportowej w Połczynie-Zdroju w celu rozwoju nowych form turystyki aktywnej w mieście uzdrowiskowym

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Jedną z  największych inwestycji w Połczynie-Zdroju w ciągu ostatnich kilkunastu lat była budowa hali widowiskowo-aportowej.
 
Pomysł budowy hali z prawdziwego zdarzenia istniał w Połczynie od dawna, ale potrzeba istnienia takiego obiektu stała się szczególnie nagląca po zakończeniu rozbudowy i modernizacji Gimnazjum Publicznego. Duża i okazała szkoła nie posiadała wystarczającego zaplecza do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Kolejny argument za podjęciem tej inwestycji wynikał wprost z uzdrowiskowej funkcji miasta. W połączeniu z doskonałą bazą noclegową i zabiegową Połczyn stał się miejscem organizowania np. zimowych obozów sportowych i rozszerzył w ten sposób swoją ofertę uzdrowiskowo-turystyczną.

Hala widowiskowo-sportowa to obiekt o powierzchni prawie 2 200 m2, który mieści w sobie halę sportową z polami głównymi do piłki ręcznej, do piłki koszykowej, do tenisa, do siatkówki.
 
Hala wyposażona jest w widownię dla 295 osób wraz z dodatkowymi składanymi trybunami na poziomie boisk dla ok. 70 osób i miejscami dla osób niepełnosprawnych. Hala to również pomieszczenie dla sprawozdawców, pokój służbowy i dla trenerów z wc i natryskiem, 2 sale pomocnicze do fitness i siłownia a także sanitariaty, przebieralnie i umywalnia z wc. Dla składowania sprzętu sportowego stworzono pomieszczenie magazynowe.
 
Obiekt został także wyposażony w podstawowy sprzęt sportowy stały i ruchomy dostępny zarówno dla zdrowych jak i niepełnosprawnych osób. Podłączone zostały także media techniczne -woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, instalacja elektryczna, c.o, teletechniczna a także odgromowa.
 
Zewnętrzny teren został zagospodarowany drogami dojazdowymi i ciągami pieszymi a asfaltowe istniejące boisko zostało zmodernizowane.
 
Wszystkie te elementy zostały udostępnione zainteresowanym osobom (turystom oraz mieszkańcom miejscowości i gminy) bezpłatnie. Jest to niewątpliwym bodźcem dla wszystkich chętnych do skorzystania z usług obiektu oraz do planowania dłuższych pobytów rekreacyjno - wypoczynkowych.
 
Obiekt ten jest szczególnie ważny z punktu widzenia kuracjuszy poszczególnych ośrodków, którzy mogą w ramach rehabilitacji ruchowej szybciej wracać do zdrowia nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych opłat. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
9 419 309.45
Wydatki kwalifikowalne: 
9 222 080.51
Dofinansowanie: 
4 611 040.25
w tym UE: 
4 611 040.25
Wkład własny: 
4 611 040.26
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-048/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój
Miejscowość: 
Połczyn-Zdrój
Kod pocztowy: 
78-320

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu