Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego.

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Wartość ogółem: 
2 470 190.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 470 190.00
Dofinansowanie: 
2 470 190.00
w tym UE: 
2 470 190.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.02-32-001/12
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu