Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Brojce
Gryfice
Płoty
Karnice
Rewal
Wartość ogółem: 
3 208 647.78
Wydatki kwalifikowalne: 
2 856 222.03
Dofinansowanie: 
1 648 442.60
w tym UE: 
1 648 442.60
Wkład własny: 
1 207 779.43
% dofinansowania: 
57.71
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.02-32-009/10
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300