Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie funkcjonowania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie.

Nazwa beneficjenta: 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
231 845.86
Wydatki kwalifikowalne: 
226 833.96
Dofinansowanie: 
170 125.45
w tym UE: 
170 125.45
Wkład własny: 
56 708.51
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.2. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.02-32-010/10
Nazwa beneficjenta: 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-201

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu