Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
42 509 318.88
Wydatki kwalifikowalne: 
42 362 918.88
Dofinansowanie: 
19 958 500.00
w tym UE: 
19 958 500.00
Wkład własny: 
22 404 418.88
% dofinansowania: 
47.11
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007