Rozwój infrastruktury kultury poprzez remont i adaptację poddasza pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebiatowie

Nazwa beneficjenta: 
GMINA TRZEBIATÓW

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 941 587.08
Wydatki kwalifikowalne: 
2 804 203.35
Dofinansowanie: 
1 402 099.42
w tym UE: 
1 402 099.42
Wkład własny: 
1 402 103.93
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-003/09
Nazwa beneficjenta: 
GMINA TRZEBIATÓW
Miejscowość: 
TRZEBIATÓW
Kod pocztowy: 
72-320

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu