Zwiększenie dostępności do kultury na obszarach wiejskich - budowa świetlicy w Radzanku

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Maszewo

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Maszewo
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Realizacji inwestycji w miejscowości Radzanek w znacznym stopniu zwiększyła liczbę organizowanych wydarzeń o znaczeniu lokalnym i gminnym m.in. Dzień Strażaka, dożynki co wpłynęło na pobudzenie aktywności mieszkańców i polepszyło jakość organizowanych imprez.
 
Świetlica stała się miejscem do którego chętnie przybywają nie tylko mieszkańcy ale również  turyści wypoczywający m.in. w Pałacu w Maciejewie. W Radzanku odbywają się pikniki, spotkania i konferencje tematyczne.
 
Dzieci i młodzież spędza tu czas wypełniony różnymi formami rozrywki i zajęciami pozalekcyjnymi.
 
W budynku o powierzchni 245,17 m2 znajdują się pomieszczenia dostosowane do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych i tanecznych, gdzie młodzież rozwija pasje i zainteresowania kulturowe.
 
W ramach projektu wykonano drogi dojazdowe, ciągi pieszych i parking dla 17 stanowisk w tym również dla osób niepełnosprawnych. Uporządkowane tereny zieleni wokół budynku z ławkami, nasadzeniami drzew i ogrodzeniem zapewniają bezpieczeństwo przebywających na terenie obiektu dzieci.
 
Od południowej strony budynku znajduje się strefa wypoczynkowa, z wydzielonym miejscem na ognisko oraz boiskiem rekreacyjnym.

Wartość ogółem: 
1 226 910.42
Wydatki kwalifikowalne: 
1 162 738.60
Dofinansowanie: 
872 053.94
w tym UE: 
872 053.94
Wkład własny: 
290 684.66
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-004/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Maszewo
Miejscowość: 
Maszewo
Kod pocztowy: 
72-130