Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieńcu

Nazwa beneficjenta: 
Złocieniecki Ośrodek Kultury

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Złocieniec
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Rozbudowa przedwojennego budynku w którym mieściło się kino Mewa w Złocieńcu pozytywnie wpłynęło na rozwój i wzrost aktywności kulturowej mieszkańców, a sam budynek stał się siedzibą Ośrodka Kultury w Złocieńcu.
 
Wprowadzenie nowych form artystycznych do oferty Złocienieckiego Ośrodka Kultury tj. spektakle teatralne, widowiska i koncerty muzyczne było możliwe dzięki powiększeniu sceny na głównej sali kinowej oraz wyposażeniu jej w nowoczesny system odtwarzania obrazu i dźwięku przestrzennego. Zaplecze dla artystów i garderoby znajdują się w dobudowanej części obiektu.
 
Przy realizacji inwestycji zastosowano certyfikowany, wysokiej jakości sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy a obrotowe kurtyny, duży zwijany ekran i odpowiednio ukształtowana widownia licząca 221 miejsc, tworzą nowoczesny wystrój i komfort oglądania seansów filmowych i występów artystycznych.
 
W Ośrodku Kultury powstała sala komputerowa z bezprzewodowym internetem a dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w nowych pracowniach artystycznych tj. pracownia plastyczna, ceramiczna, sala do ćwiczeń dla zespołów wokalnych, sala taneczna. W wyznaczonym miejscu na terenie ZOK organizowane są wystawy przedstawiające efekty pracy młodych artystów.

Wartość ogółem: 
4 665 840.26
Wydatki kwalifikowalne: 
3 326 815.24
Dofinansowanie: 
1 278 844.28
w tym UE: 
1 278 844.28
Wkład własny: 
2 047 970.96
% dofinansowania: 
38.44
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-006/09
Nazwa beneficjenta: 
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Miejscowość: 
Złocieniec
Kod pocztowy: 
78-520