Przebudowa i remont pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury w Przelewicach

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Przelewice

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Przelewice
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 052 002.88
Wydatki kwalifikowalne: 
916 037.60
Dofinansowanie: 
778 631.95
w tym UE: 
778 631.95
Wkład własny: 
137 405.65
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-008/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Przelewice
Miejscowość: 
Przelewice
Kod pocztowy: 
74-210