Wzrost znaczenia kultury na wsi – rozbudowa świetlicy w Żelechowie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Widuchowa

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Widuchowa
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

.

Wartość ogółem: 
634 228.54
Wydatki kwalifikowalne: 
531 149.71
Dofinansowanie: 
398 362.28
w tym UE: 
398 362.28
Wkład własny: 
132 787.43
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-010/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Widuchowa
Miejscowość: 
Widuchowa
Kod pocztowy: 
74-120

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu