Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawsko Pomorskie

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Drawsko Pomorskie
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Rozbudowa przedwojennego budynku, w którym mieściło się kino „Drawa” w Drawsku Pomorskim pozytywnie wpłynęło na rozwój i wzrost aktywności kulturowej mieszkańców,
a sam budynek stał się profesjonalnym Centrum Kultury i siedzibą Ośrodka Kultury
w Drawsku Pomorskim.
 
W ramach projektu uzyskano obiekt o całkowitej powierzchnia zabudowy 1167 m2
i kubaturze 6996 m3 w którym powstało Centrum Kultury - obiekt kultury o wielofunkcyjnym znaczeniu. Sala widowiskowa z 250 miejscami, która pełni funkcję kina, teatru, sali koncertowej, jak i sali, w której odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości okolicznościowe.
 
Ponadto w wyniku realizacji projektu powstały dodatkowe pomieszczenia: sala baletowa, foyer, kawiarnia oraz sala wystawowa. W sali baletowej odbywają się ćwiczenia baletu, tańca i aerobiku. Ze względu na system nagłośnieniowy i multimedialny sala ta jest również przystosowana do prowadzenia szkoleń i konferencji. Z kolei pomieszczenia kawiarni, sali wystawowej i foyer wykorzystywane są w wieloraki sposób, a ich funkcje są łączone. Kawiarnia, poza swoim zwykłym przeznaczeniem, w połączeniu z salą wystaw i foyer to miejsce wykorzystywane między innymi do organizowania wernisaży, spotkań kulturalnych i większych wystaw.

Wartość ogółem: 
9 782 812.79
Wydatki kwalifikowalne: 
8 114 544.19
Dofinansowanie: 
3 894 981.19
w tym UE: 
3 894 981.19
Wkład własny: 
4 219 563.00
% dofinansowania: 
48.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-012/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawsko Pomorskie
Miejscowość: 
Drawsko Pomorskie
Kod pocztowy: 
78-500