Remont i modernizacja Pyrzyckiego Domu Klutury

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Pyrzyce

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Pyrzyce
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
11 019 006.30
Wydatki kwalifikowalne: 
8 022 506.30
Dofinansowanie: 
4 010 483.57
w tym UE: 
4 010 483.57
Wkład własny: 
4 012 022.73
% dofinansowania: 
49.99
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-015/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Pyrzyce
Miejscowość: 
Pyrzyce
Kod pocztowy: 
74-200