Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem poprzez odtworzenie walorów kulturowych i historycznych

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Świdwin

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Świdwin - miasto
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 804 453.53
Wydatki kwalifikowalne: 
1 804 453.53
Dofinansowanie: 
1 353 340.13
w tym UE: 
1 353 340.13
Wkład własny: 
451 113.40
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-016/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Świdwin
Miejscowość: 
świdwin
Kod pocztowy: 
78-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu