Nadbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego budynku usług handlowych na Centrum Społeczno-Kulturalne w Polanowie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Polanów

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Polanów
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 635 723.53
Wydatki kwalifikowalne: 
904 663.42
Dofinansowanie: 
768 962.44
w tym UE: 
768 962.44
Wkład własny: 
135 700.98
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-024/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Polanów
Miejscowość: 
Polanów
Kod pocztowy: 
76-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu