Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliasza Słowackiego w Koszalinie - etap II.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Przedmiotem projektu było wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup nowego wyposażenia teatru niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania
 
Inwestycja obejmowała:
• prace budowlane obejmujące nadbudowę i przebudowę Teatru,
• zainstalowanie nowoczesnej windy na potrzeby osób niepełnosprawnych,
• zmiany mające na celu usprawnienie infrastruktury teatru dla osób niepełnosprawnych,
• zagospodarowanie terenu Teatru,
• zakup nowego wyposażenia.
 
Zwiększenie atrakcyjności Teatru w wyniku realizacji projektu stanowi narzędzie promocji Miasta Koszalin jako ośrodka kulturalnego

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 796 321.38
Wydatki kwalifikowalne: 
4 546 785.00
Dofinansowanie: 
3 153 053.99
w tym UE: 
3 153 053.99
Wkład własny: 
1 393 731.01
% dofinansowania: 
69.35
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-028/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Cezary Żukowski

Teatr nocą

Piotr Staszków

RPO zmienia sztukę