Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawno

Miejsce realizacji

Powiat choszczeński:

Drawno
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 043 907.94
Wydatki kwalifikowalne: 
3 043 907.94
Dofinansowanie: 
2 282 930.95
w tym UE: 
2 282 930.95
Wkład własny: 
760 976.99
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-029/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawno
Miejscowość: 
Drawno
Kod pocztowy: 
73-220

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu