Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap II

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej

Na terenie miasta Kołobrzeg prowadzonych jest wiele atrakcyjnych inwestycji służących wzmocnieniu pozycji regionu na ogólnopolskiej arenie miejsc turystycznie pożądanych. Jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców i wczasowiczów realizacją jest przebudowa i modernizacja byłego Kina Kalmar na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Etap II inwestycji obejmował przebudowę istniejącego budynku dawnego kina na salę teatralną na 300 miejsc z systemem technologii i akustyki sceny teatralnej wraz z zapleczem gospodarczym i technicznym. Zbudowana również została zewnętrzna scena letnia oraz całościowo zagospodarowany teren (chodniki, drogi, zieleń i oświetlenie zewnętrzne) wokół obiektu.
 
Głównym założeniem było zachowanie malowniczego krajobrazu nawiązującego bezpośrednio do okalającego obiekt terenu parkowego. W celu zachowania charakteru parkowego wykonano nawierzchnię z ażurowych płyt betonowych częściowo trawiastych. Aby podkreślić surowość otoczenia zastosowano naturalne materiały, tj. kostka granitowa, płyty ażurowe, elementy drewniane w siedziskach widowni sceny letniej, czy tez nawierzchnie żwirowe. By podkreślić wertykalność oraz geometryczność założenia zróżnicowano zarówno koloryt nawierzchni (kostka betonowa: grafitowa, szara) jak i fakturę poprzez wprowadzenie kostki granitowej czy nawierzchni żwirowych.
 
Scena letnia, wraz z widownią na około 416 miejsc siedzących przeznaczoną do widowisk plenerowych, przykryta została lekkim zadaszeniem w formie wielokrotnie załamanej płaszczyzny, tworzącym przestrzenną, geometryczną formę rozpiętą pomiędzy dwunastoma pochylonymi na zewnątrz stalowymi słupami. Tuż za widownią sceny letniej wykonano plac, który stanowi miejsce spotkań podczas imprez plenerowych. Całość zagospodarowania dopełniają elementy małej architektury tj. ławki widowni sceny letniej wykonane z naturalnych materiałów (drewniane siedziska), elementy oświetleniowe nawiązujące formą do otaczającej architektury czy tez proste w formie kosze uliczne. Integralnym elementem dopełniającym koncepcje jest zieleń. W związku z wprowadzonymi zmianami w zagospodarowaniu terenu przesadzono drzewa w obrębie inwestycji oraz przeniesiono istniejące na terenie pomnika w inne miejsce. Pozostawiono cały istniejący na działce starodrzew. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
12 150 514.08
Wydatki kwalifikowalne: 
12 150 514.08
Dofinansowanie: 
9 112 885.56
w tym UE: 
9 112 885.56
Wkład własny: 
3 037 628.52
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.1. Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.01-32-032/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu