Zachowanie, ochrona oraz poprawa stanu obiektu zabytkowego w Widuchowej poprzez remont elewacji, przebudowę budynku administracyjnego i zmianę sposobu użytkowania części strychowej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Widuchowa

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Widuchowa
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 251 035.92
Wydatki kwalifikowalne: 
1 235 035.92
Dofinansowanie: 
800 000.00
w tym UE: 
800 000.00
Wkład własny: 
435 035.92
% dofinansowania: 
64.78
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Widuchowa
Miejscowość: 
Widuchowa
Kod pocztowy: 
74-120

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu