Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na centrum kongresowo-szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym

Nazwa beneficjenta: 
Miasto Szczecinek

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Szczecinek - miasto
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu miasto Szczecinek zyskało odrestaurowany obiekt historyczny, pełniący funkcje kulturalno-turystyczne. Obecnie budynek oferuje funkcję kompleksowego zaplecza kongresowo-konferencyjnego.
 
W budynku odrestaurowanym w ramach RPO dostępne są następujące funkcje:
-sala klubowa dla 49 osób,
-sala konferencyjna dla 49 osób,
-sala restauracji dla 66 osób ( z dodatkowymi 45 miejscami na odkrytym tarasie),
-sala galerii,
-sala konferencyjna dla 49 osób,
-salę dyskusji panelowych dla 49 osób,
-sala dyskusji panelowych dla 31 osób,
-sala promocji wydawnictw dla 37 osób,
-miejsca w pokojach hotelowych dla 11 osób.
 
W wyremontowanym skrzydle zamku odbywają się wydarzenia kulturalne – wystawy, wernisaże, koncerty, spektakle wraz z pełną ich oprawą.  Są tu prowadzone kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Taka funkcja obiektu przyczyniła się to do postrzegania Szczecinka jako ośrodka kulturalnego świadczącego usługi na wysokim poziomie, zapewniającego możliwości rozwoju osobowościowego społeczności lokalnej.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
11 311 733.89
Wydatki kwalifikowalne: 
10 875 777.22
Dofinansowanie: 
4 350 310.88
w tym UE: 
4 350 310.88
Wkład własny: 
6 525 466.34
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-006/10
Nazwa beneficjenta: 
Miasto Szczecinek
Miejscowość: 
Szczecinek
Kod pocztowy: 
78-400