Renowacja XV-wiecznego ratusza miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z otoczeniem

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kamień Pomorski

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 750 924.58
Wydatki kwalifikowalne: 
2 367 992.79
Dofinansowanie: 
1 775 994.57
w tym UE: 
1 775 994.57
Wkład własny: 
591 998.22
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-010/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kamień Pomorski
Miejscowość: 
Kamień Pomorski
Kod pocztowy: 
72-400