Przebudowa, remont i zagospodarowanie terenu zabytkowego Kościoła w Karlinie

Nazwa beneficjenta: 
Rzymskokatolicka Parafia pw św. Michała Archanioła w Karlinie

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Karlino
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 029 146.46
Wydatki kwalifikowalne: 
1 981 620.46
Dofinansowanie: 
1 486 215.34
w tym UE: 
1 486 215.34
Wkład własny: 
495 405.12
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-020/10
Nazwa beneficjenta: 
Rzymskokatolicka Parafia pw św. Michała Archanioła w Karlinie
Miejscowość: 
Karlino
Kod pocztowy: 
78-230