Zachowanie, ochrona i poprawa stanu obiektu zabytkowego w Połczynie – Zdroju poprzez przebudowę, remont i wzmocnienie konstrukcji budynku zamku przy ul. Zamkowej 7

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Przedmiotem projektu była renowacja zabytkowego zamku w Połczynie-Zdroju jako siedziby funkcjonujących tam instytucji kultury.
 
Zamek Połczyński w swojej najwcześniejszej formie wzniesiony został prawdopodobnie przez Bogusława IV w końcu XIII w. Odnośnie dziejów zamku zachowało się niewiele przekazów. W ostatniej ćwierci XIX w. zamek przeznaczono na mieszkania lokatorskie. Stan obiektu natomiast pozostawiał wiele do życzenia.
 
W ramach projektu wykonano następujące prace:
-Remont elewacji;
-Remont bramy wjazdowej;
-przebudowę schodów zewnętrznych;
-zakup i montaż transportera dla osób niepełnosprawnych;
-Remont nawierzchni dziedzińca, bramy przejazdowej i drogi dojazdowej;
-Remont murków kamiennych;
 
Obecnie zabytkowy zamek, jest jednym z najciekawszych i najbardziej nośnych estetycznie i kulturowo elementów miejscowej architektury. Inwestycja zwiększyła zainteresowanie wypoczynkiem w Połczynie–Zdroju, a przede wszystkim przyczyniła się do uratowania jednego z najważniejszych zabytków na terenie miasta i gminy, w którego wnętrzach funkcjonują ważne dla całej lokalnej społeczności instytucje kultury.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 421 653.37
Wydatki kwalifikowalne: 
1 079 480.84
Dofinansowanie: 
809 610.63
w tym UE: 
809 610.63
Wkład własny: 
269 870.21
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-022/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn - Zdrój
Miejscowość: 
Połczyn - Zdrój
Kod pocztowy: 
78-320