Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu- etap I

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Prace renowacyjne budynku Ratusza obejmowały głównie remont dachu, pokrycia wieży i naprawę muru attyki. Ponadto przeprowadzono odsalanie murów i hydrofobizację, czyli zabezpieczenie przed niszczącym działaniem wilgoci. W ramach projektu ratusz zyskał odnowioną wieżę zegarową, nowy system przeciwpożarowy, antywłamaniowy oraz nowy monitoring.
 
Gmach XIX- wiecznego, neogotyckiego ratusza odwiedza rocznie ok. 20 000 turystów, w sezonie letnim na terenie obiektu odbywają się liczne imprezy, występy i koncerty muzyczne. Jest to jeden z nielicznych budynków w mieście, który przetrwał bitwę o miasto w marcu 1945 roku.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 437 985.55
Wydatki kwalifikowalne: 
1 294 809.90
Dofinansowanie: 
971 107.42
w tym UE: 
971 107.42
Wkład własny: 
323 702.48
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-024/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu- etap I

RPO w obiektywie mieszkańców regionu