Wzrost znaczenia dziedzictwa kulturowego w Województwie Zachodniopomorskim poprzez renowację średniowiecznych Katedr w Koszalinie i w Kołobrzegu

Nazwa beneficjenta: 
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 226 823.78
Wydatki kwalifikowalne: 
5 140 000.00
Dofinansowanie: 
3 855 000.00
w tym UE: 
3 855 000.00
Wkład własny: 
1 285 000.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.2. Rozwój kultury - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Poddziałanie: 
5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Numer wniosku: 
RPZP.05.02.02-32-032/10
Nazwa beneficjenta: 
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-062

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu