Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barlinek

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe
Wartość ogółem: 
2 054 136.38
Wydatki kwalifikowalne: 
1 942 274.73
Dofinansowanie: 
1 456 706.04
w tym UE: 
1 456 706.04
Wkład własny: 
485 568.69
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Numer wniosku: 
RPZP.05.03.00-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barlinek
Miejscowość: 
Barlinek
Kod pocztowy: 
74-320