Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica - Mrzeżyno

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Rewal
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe

Przedmiotem przedsięwzięcia była budowa ścieżki rowerowej na trasie Pogorzelica – Mrzeżyno wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ta, poprzez uzupełnienie sieci ścieżek rowerowych, miała na celu dostosowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej do rosnącego zapotrzebowania zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów przebywających nad morzem. Projekt był zrealizowany w ramach trzech zadań: roboty budowlane, zarządzanie projektem oraz działania promocyjne i informacyjne.
 
Roboty budowlane obejmowały wykonanie następujących prac:
-Prace porządkowe - Odcinek 1
-Wykonanie oznakowania - Odcinek 2
-Prace budowlane - Odcinek 3
-Prace budowlane - Odcinek 4
-Przygotowanie terenu pod infrastrukturę towarzyszącą
-Instalacja infrastruktury towarzyszącej
 
 W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:
Długość wybudowanych lub oznakowanych/wyznaczonych ścieżek rowerowych: 13,889 km
Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej: 4
Liczba miejsc parkingowych w wybudowanych obiektach infrastruktury towarzyszącej: 44
 
 Na utworzonej ścieżce występują następujące udogodnienia:
-Prędkość projektowa -30 km/h
-Współczynnik wydłużenia- 200m na każdy kilometr
-Współczynnik opóźnienia -15s/km
-Infrastruktura towarzyszącą podnosząca komfort komunikacji rowerowej - stojaki na rowery - 48 szt.
-Średnia liczba zatrzymań - zaprojektowano dodatkowe miejsca na drodze z kostki oraz drodze żwirowej na zatrzymanie się rowerzysty co 500m w postaci zatoczek oraz 4 sztuki miejsc postojowych wyposażonych w stoliki, ławki, stojaki.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 421 629.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 421 629.00
Dofinansowanie: 
1 816 221.75
w tym UE: 
1 816 221.75
Wkład własny: 
605 407.25
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Numer wniosku: 
RPZP.05.03.00-32-006/10
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu