Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowogard

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Nowogard
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe
Wartość ogółem: 
1 540 546.17
Wydatki kwalifikowalne: 
1 473 409.92
Dofinansowanie: 
1 105 057.42
w tym UE: 
1 105 057.42
Wkład własny: 
368 352.50
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Numer wniosku: 
RPZP.05.03.00-32-009/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowogard
Miejscowość: 
Nowogard
Kod pocztowy: 
72-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu