Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pyrzyce ul. Ciepłownicza do granic gminy Pyrzyce w miejscowości Brzesko

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Pyrzyce

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Pyrzyce
Wartość ogółem: 
3 765 434.54
Wydatki kwalifikowalne: 
3 662 794.14
Dofinansowanie: 
2 747 095.60
w tym UE: 
2 747 095.60
Wkład własny: 
915 698.54
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Numer wniosku: 
RPZP.05.03.00-32-015/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Pyrzyce
Miejscowość: 
Pyrzyce
Kod pocztowy: 
74-200