Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście Wałcz

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe

W ramach projekt zrealizowano:

- budowę ciągów pieszo – rowerowych (z wydzielonymi pasami ruchu dla rowerów i pieszych), wzdłuż ulicy Kolejowej (na odcinku ul. Południowa – Wojska Polskiego) i Południowej (od torów PKP do byłej cegielni) – długość 0,37 km;

- budowę ścieżki rowerowej na odcinku od torów kolejowych ul. Chopina do torów kolejowych ul. Morzyce – długość 1,13 km,

- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Raduń na odcinku od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chłodnej przez most wiszący nad jeziorem za COS (Centralny Ośrodek Sportu) i OPO Bukowina (Ośrodek Przygotowań Olimpijskich) i po drugiej stronie jeziora wciąż wzdłuż linii brzegowej z zakończeniem na wysokości byłego hotelu w Wałczu - długość 4,72 km,

- oznakowanie ścieżek rowerowych (ul. Pocztowa, Orla, Bracka, Okrężna, os. Dolne Miasto) – długość 1,56 km.

Projekt obejmował: ustawienie znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego oraz tablic informacyjnych. Ponadto podczas budowy ścieżki rowerowej wzdłuż nabrzeża jeziora Raduń zostały postawione trzy kładki nad rowami w konstrukcji drewnianej oraz elementy małej architektury, jak wiaty i ławki (konstrukcja drewniana), stojaki na rowery. Rowerzyści mogą spokojnie odpocząć w trakcie wycieczki, spożyć posiłek i nabrać sił do dalszej drogi i jednocześnie cieszyć się widokiem malowniczego jeziora Raduń. Mogą również urozmaicić swoją wycieczkę i wybrać się na spacer brzegiem jeziora, zostawiając rower bezpiecznie przypięty do stojaka.

Efektem przeprowadzenia niniejszej inwestycji jest pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Miejskiej Wałcz poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej. Wybudowane w ramach niniejszej inwestycji ścieżki rowerowe usytuowane będą w pasie Pojezierza Wałeckiego. Ich powstanie przyczynia się do spójnego systemu komunikacji rowerowej jednego z obszarów turystycznych województwa zachodniopomorskiego, jakim niewątpliwie jest Gmina Miejska Wałcz. Ścieżki rowerowe stanowią sieć lokalną. Dzięki realizacji niniejszej inwestycji nastąpił też rozwój komunikacji rowerowej wśród mieszkańców Gminy oraz osób przyjezdnych.

Wartość ogółem: 
2 047 883.49
Wydatki kwalifikowalne: 
1 756 026.81
Dofinansowanie: 
1 317 020.10
w tym UE: 
1 317 020.10
Wkład własny: 
439 006.71
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Numer wniosku: 
RPZP.05.03.00-32-016/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu