Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

Nazwa beneficjenta: 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Karlino

Powiat kołobrzeski:

Gościno
Siemyśl
Rymań
Kategoria interwencji: 
24 Ścieżki rowerowe

W ramach projektu wybudowano 57 km ścieżek rowerowych, na terenie gmin Kołobrzeg, Karlino, Gościno, Rymań, Siemyśl. Nowa droga dla rowerzystów spełnia wszystkie wymagania pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
 
Wykonano miejsca postojowe wyposażone w małą infrastrukturę. Ścieżkę w całości pokrywa nawierzchnia asfaltowa

Wartość ogółem: 
17 868 538.23
Wydatki kwalifikowalne: 
17 578 538.23
Dofinansowanie: 
13 183 903.67
w tym UE: 
13 183 903.67
Wkład własny: 
4 394 634.56
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.3. Ścieżki rowerowe
Numer wniosku: 
RPZP.05.03.00-32-022/10
Nazwa beneficjenta: 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Miejscowość: 
Karlino
Kod pocztowy: 
78-230

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu