Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich A w Koszalinie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
55 Promowanie walorów przyrodniczych
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 170 249.41
Wydatki kwalifikowalne: 
4 174 256.67
Dofinansowanie: 
2 628 726.32
w tym UE: 
2 628 726.32
Wkład własny: 
1 545 530.35
% dofinansowania: 
62.97
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
Numer wniosku: 
RPZP.05.04.00-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Cezary Żukowski

Droga do zielonych płuc miasta

Marta Roens

Park