Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mieszkowice

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Mieszkowice
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 114 316.55
Wydatki kwalifikowalne: 
1 084 752.86
Dofinansowanie: 
542 376.43
w tym UE: 
542 376.43
Wkład własny: 
542 376.43
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mieszkowice
Miejscowość: 
Mieszkowice
Kod pocztowy: 
74-505