Rewitalizacja Centrum Barwic - przebudowa Placu Wolności

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barwice

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Barwice
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 200 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
5 200 000.00
Dofinansowanie: 
2 600 000.00
w tym UE: 
2 600 000.00
Wkład własny: 
2 600 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barwice
Miejscowość: 
Barwice
Kod pocztowy: 
78-460