Renowacja części wspólnych budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 10-14, Plac Wolności 1, Jana Pawła II 41-49 w Mieszkowicach

Nazwa beneficjenta: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Mieszkowice
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 229 795.27
Wydatki kwalifikowalne: 
1 219 231.46
Dofinansowanie: 
487 692.57
w tym UE: 
487 692.57
Wkład własny: 
731 538.89
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-005/11
Nazwa beneficjenta: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa
Miejscowość: 
Chojna
Kod pocztowy: 
74-500

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu