Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 857 739.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 829 167.00
Dofinansowanie: 
1 414 583.49
w tym UE: 
1 414 583.49
Wkład własny: 
1 414 583.51
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-007/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu