Renowacja budynku mieszkalnego położonego w Mieszkowicach przy ul. 1-go Maja 8-10

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Bakałarz w Mieszkowicach

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Mieszkowice
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
189 464.00
Wydatki kwalifikowalne: 
186 998.00
Dofinansowanie: 
93 499.00
w tym UE: 
93 499.00
Wkład własny: 
93 499.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-008/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Bakałarz w Mieszkowicach
Miejscowość: 
Mieszkowice
Kod pocztowy: 
74-505