Lokalny program Rewitalizacji Gmina Międzyzdroje

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miedzyzdroje

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Międzyzdroje
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
45 140.00
Wydatki kwalifikowalne: 
45 140.00
Dofinansowanie: 
45 140.00
w tym UE: 
45 140.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-012/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miedzyzdroje
Miejscowość: 
Międzyzdroje
Kod pocztowy: 
72-500

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu