Modernizacja (termomodernizacja) budynków mieszkalnych w Barlinku: ul. Niepodległości 22, 24, 26, 33 i Odrzańska 1

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Niepodległości 22 w Barlinku

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 960 999.46
Wydatki kwalifikowalne: 
1 880 819.99
Dofinansowanie: 
940 409.98
w tym UE: 
940 409.98
Wkład własny: 
940 410.01
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-013/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Niepodległości 22 w Barlinku
Miejscowość: 
Barlinek
Kod pocztowy: 
74-320

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu