Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Barlinek

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barlinek

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Barlinek
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
21 697.70
Wydatki kwalifikowalne: 
21 697.70
Dofinansowanie: 
21 697.70
w tym UE: 
21 697.70
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-014/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Barlinek
Miejscowość: 
Barlinek
Kod pocztowy: 
74-320

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu