Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Dębno

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dębno

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Dębno
Kategoria interwencji: 
61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Wartość ogółem: 
22 500.00
Wydatki kwalifikowalne: 
22 500.00
Dofinansowanie: 
22 500.00
w tym UE: 
22 500.00
Wkład własny: 
0.00
% dofinansowania: 
100.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-015/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dębno
Miejscowość: 
Dębno
Kod pocztowy: 
74-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu