Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Lipianach przy ul. Plac Wolności 5, 6, 18 i 19, Jedności Narodowej 44 i 46, Mickiewicza 15, Szkolna 15

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Ratusz w Lipianach przy Pl. Wolności 5

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Lipiany
Wartość ogółem: 
755 138.79
Wydatki kwalifikowalne: 
688 838.91
Dofinansowanie: 
344 419.43
w tym UE: 
344 419.43
Wkład własny: 
344 419.48
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-016/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Ratusz w Lipianach przy Pl. Wolności 5
Miejscowość: 
Lipiany
Kod pocztowy: 
74-240

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu