Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Zabytek ul. Armii Krajowej 29-31 74 – 240 Lipiany

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Lipiany
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 000 000.00
Dofinansowanie: 
500 000.00
w tym UE: 
500 000.00
Wkład własny: 
500 000.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-017/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Zabytek ul. Armii Krajowej 29-31 74 – 240 Lipiany
Miejscowość: 
Lipiany
Kod pocztowy: 
74-240