Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b

Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Wenecja ul. Sikorskiego 7b 74-240 Lipiany

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Lipiany
Kategoria interwencji: 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
226 245.03
Wydatki kwalifikowalne: 
218 413.46
Dofinansowanie: 
109 206.73
w tym UE: 
109 206.73
Wkład własny: 
109 206.73
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.5. Rewitalizacja
Poddziałanie: 
5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Numer wniosku: 
RPZP.05.05.01-32-019/11
Nazwa beneficjenta: 
Wspólnota Mieszkaniowa Wenecja ul. Sikorskiego 7b 74-240 Lipiany
Miejscowość: 
Lipiany
Kod pocztowy: 
74-240